FIRST Fondene tilbyr diskresjonær forvaltning (aktiv forvaltning) til kunder med et stort plasseringsbehov samt behov for spesielt tilpassede målsettinger og investeringsbegrensninger. Forvaltningen skjer etter den samme investeringsfilosofien som er reflektert i våre fond. Dette innebærer at porteføljen vil bli aktivt forvaltet, både når det gjelder allokeringsbeslutninger samt i selskapsutvelgelse.