FIRST Generator

Fondet har en fokusert portefølje av minimum 12 aksjer og normalt ikke mer enn 16 aksjer som forvalteren til enhver tid mener har best risikojustert avkastningspotensial. Det fokuserte mandatet kan forventes å gi fondet høy relativ volatilitet til det norske aksjemarkedet og til de fleste sammenlignbare norske aksjefond.

Fond forvaltes av Martin Mølsæter

Fondet har 2 andelsklasser. Klikk her for priser og betingelser. Se også fondets vedtekter for mer informasjon.

FIRST Generator A

Kursutvikling

Dato for oppstart 31.12.2017
+/-%
Kurs 4 024,79
Kursdato 30.11.2023

Fondsinformasjon

Fondsgruppe Norske fond
Valuta NOK
Isin NO0010812258 / NO0010584105
Fondstype Aksjefond
Fortj. deling Ja
Maks tegn. 0%
Maks innl. 0%
Årlig forv. honorar 1.25%

Artikler

Dokumenter