Portretter_i_miljo_BW070618_040_MSM-2bruk.jpg#asset:2467

FIRST Liquidity

Fondet er et likviditetsfond som består av andeler i andre norske likviditetsfond (fond i fond). Fondene FIRST Liquidity investerer i er rentebærende verdipapirer og likviditetsinstrumenter utstedt i norske kroner. Underliggende rentepapirer vil ha maksimal løpetid på 1 år. Rentepapirene vil videre ha en rating på minimum BBB – («investment grade»). Fondet vil også kunne investere i likviditetsfond som kun har eksponering mot korte statspapirer. Fondet egner seg som et konservativt alternativ til banksparing samt som et plasseringsalternativ i perioder hvor man ønsker å begrense eksponeringen mot aksje- og kredittmarkedene.

Fond forvaltes av Henry Grepstad

Kursutvikling

Dato for oppstart 11.09.2018
+/-%
Kurs 1 043,59
Kursdato 30.11.2023

Fondsinformasjon

Fondsgruppe Likviditetsfond
Valuta NOK
Isin NO0010822133
Fondstype Rentefond
Fortj. deling Nei
Maks tegn. 0%
Maks innl. 0%
Årlig forv. honorar 0.10%

Artikler

Dokumenter