FIRST Norway

FIRST Norway har som mål å levere meravkastning i forhold til Oslo Børs med lavere risiko. Fondet er aktivt i form av en konsentrert portefølje av 12-15 aksjer, men ikke aktivt i form av hyppige transaksjoner.

Fondet vil være spisset og aktivt, men diversifisert på sektornivå. Vi mener forvaltningsstrategien med et mindre antall high conviction case kombinert med et kvalitetsfokus øker sannsynligheten betydelig for meravkastning. Fondet passer for en investor som ønsker en konsentrert portefølje av likvide kvalitetsselskaper med lavere forventet risiko enn Oslo Børs.

Fondet forvaltes av Jonas Heyerdahl

Kursutvikling

Dato for oppstart 29.11.2018
+/-%
Kurs 1 391,60
Kursdato 30.11.2023

Fondsinformasjon

Fondsgruppe Norske fond
Valuta NOK
Isin NO0010835507
Fondstype Aksjefond
Fortj. deling Ja
Maks tegn. 0%
Maks innl. 0%
Årlig forv. honorar 1.25%

Artikler

Dokumenter