Jonas heyerdahl FA

Innertier i SMB-markedet

Coronakrisen har torpedert avkastningen for en rekke fondsforvaltere. Men for FIRST Fondene-forvalter Jonas Heyerdahl har "småselskapene" gitt en voldsom avkastning.

FIRST Opportunities investerer i små- og mellomstore bedrifter, og er opportunistisk i selskapsutvelgelsen, hvor man forsøker å identifisere "morgendagens vinnere".

Se vedlegg for hele artikkelen fra Finansavisen 15. oktober.

Se følgende linker for mer informasjon om aksjefondene som Jonas Heyerdahl forvalter:

FIRST Opportunities

FIRST Norway

Relaterte nyheter