Erik Haugland FIRST Fondene

Erik Haugland

Managing director / Partner

Daglig leder i FIRST Fondene og forvalter av FIRST AllWeather.

Mer enn 20 års erfaring fra forvaltning av obligasjoner og aksjer. Arbeidet i Swedbank og FIRST Fondene siden 2012. Samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo samt Master i Finans.

Telefon: 916 04 458
E-post: erik.haugland@firstfondene.no

Portretter Bw 031218 003 Msmartin

Martin Mølsæter

Portfolio Manager / Partner

Martin Mølsæter forvalter fondene: FIRST Generator og FIRST Global Focus

Lang erfaring fra aksjemarkedet som forvalter og har vært forvalter i FIRST Fondene siden 2010

Hedgefondforvalter og investeringsdirektør i Ferncliff Asset Management

Tidligere lang erfaring fra aksjemarkedet som aksjeanalytiker i FIRST Securities, DNB Markets, ABG Sundal & Collier, Morgan Stanley og Enskilda.

Telefon: 911 99 423
E-post: martin.molseter@firstfondene.no

Henry Grepstad FIRST Fondene

Henry Grepstad

Portfolio Manager / Partner

Henry Grepstad forvalter fondene: FIRST High Yield og FIRST Yield

Lang erfaring fra rentemarkedet som forvalter og har vært forvalter i FIRST Fondene siden 2011. Før det var han forvalter i SEB Asset Management (2006-2010).

Lang erfaring fra rentemarkedet med bred og variert bakgrunn fra blant annet Finanstilsynet, SEB Treasury og Gjensidige/Sparebanken NOR

Telefon: 905 66 095
E-post: henry.grepstad@firstfondene.no

Portretter Bw 031218 010 Msmjonas

Jonas Heyerdahl

Portfolio Manager

Jonas Heyerdahl forvalter fondene: FIRST Norway og FIRST Opportunities

Jonas ble ansatt i FIRST Fondene i oktober 2018. Før dette var han porteføljeforvalter i Cenzia Forvaltning fra 2013-2018, og aksjemegler i 15 år hos Fearnley Fonds, Carnegie og SEB Enskilda. Han har også erfaring som aksjeanalytiker i Fearnley Fonds. Jonas er Siviløkonom fra University of Stirling i Skottland og autorisert porteføljeforvalter etter å ha gjennomført Fordypningsstudiet i Porteføljeforvaltning fra NHH / NFF.

Telefon: 982 28 566
E-post: jonas.heyerdahl@firstfondene.no

thomas-nielsen-FIRST Fondene 2019

Thomas Nielsen

Portfolio Manager

Thomas Nielsen forvalter fondene: FIRST Veritas og FIRST Nordic Real Estate

Thomas Nielsen ble ansatt i FIRST Fondene Mars 2019. Før dette var han porteføljeforvalter og analytiker i ODIN Forvaltning fra 2013-2018 og aksjeanalytiker i Carnegie, Fondsfinans, Kaupthing og Pareto i 10 år før dette. Thomas har MSc i Financial Economics fra Handelshøyskolen BI.

Telefon: 928 58 983
E-post: thomas.nielsen@firstfondene.no

Ole Andre Hagen First Fondene

Ole André Hagen

Portfolio Manager

Ole André Hagen forvalter fondet: FIRST Impact

Mer enn 20 års erfaring fra kapitalmarkedet med bred og variert bakgrunn som aksjeanalytiker og porteføljeforvalter innenfor blant annet teknologisektoren og olje- og gassindustrien.

Ole André Hagen var teknologianalytiker og partner i ABG Sundal Collier i 9 år, analytiker og partner i hedgefondet Oslo Asset Management i 8 år med hovedfokus på olje-, gass- og infrastrukturselskaper, oljeserviceanalytiker i Fondsfinans og analytiker i Explora Capital.

Ole André Hagen er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Telefon: 992 98 399
E-post: ole.andre.hagen@firstfondene.no

Morten Berg FIRST Fondene

Morten Berg

Director / Partner

Morten Berg har over 25 års erfaring fra finansbransjen. Han har vært forvalter av obligasjons og aksjefond, investeringsdirektør og administrerende direktør i ulike forvaltningsselskap. Herunder Nordea Asset Management, Danske Bank, Delphi Fondene og Storebrand Asset Management. Morten har tidligere etablert og vært partner i Astra Forvaltning AS og Delphi Fondene AS. Han sitter i en rekke styrer og har over 10 års erfaring med forvalting av «Family office selskap». Morten har jobbet i FIRST Securities/Swedbank siden 2011.

Telefon: 930 35 861
E-post: morten.berg@firstfondene.no

Morten Granli FIRST Fondene

Morten Granli

Senior Client Executive/ Partner

Morten Granli har over 15 års erfaring fra finansbransjen, og jobbet i FIRST Securities/Swedbank i perioden 2009-2016 som Senior Wealth Manager. Han har tidligere erfaring fra RS Platou som Senior Advisor. Morten er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Telefon: 414 58 185
E-post: morten.granli@firstfondene.no

Lars Johnsen FIRST Fondene

Lars Johnsen

Senior Client Executive/ Partner

Lars har over 30 års erfaring fra finansbransjen, hovedsakelig innen Equities og Wealth Management. Han har jobbet i FIRST systemet i til sammen i 14 år. Tidligere erfaring inkluderer partner og forvalter i et hedge fond, Director i Deutsche Bank London og ABN Amro/Alfred Berg UK. Lars har en MBA i Finans fra University of San Francisco.

Telefon: 950 31 770
E-post: lars.johnsen@firstfondene.no

Portretter Bw 031218 008 Msmtorkjell

Torkjell Nilsen

Senior Client Executive

Mer enn 25 års erfaring fra det norske finansmarkedet, både innen derivater, Private Equity og Family Office forvaltning.

Torkjell har lang erfaring fra forvaltning i ulike aktivaklasser, samt tilrettelegging av finansielle instrumenter. Torkjell har vært leder for Finansbanken Markets med totalansvar for banken sin Markets operasjon. Har erfaring fra Investment Banking Partners, Finansbanken, NorgesInvestor og Staff Holding AS.

Telefon: 90518528
E-post: torkjell.nilsen@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 007 Msm 2

Hugo Johannes Mackenzie-Robinson

Analyst / Adviser

Hugo har nærmere 2 års erfaring som Finansiell rådgiver for Storebrand Finansiell Rådgivning AS. Han er siviløkonom med bacheloren i økonomi og administrasjon fra Universitet i Agder, og med masteren i finansiell økonomi og økonomisk analyse fra Norges Handelshøyskole.

Telefon: 400 44 637
E-post: Hugo.Mackenzie-Robinson@firstfondene.no

Tom Tusvik FIRST Fondene

Tom Tusvik

Head of Risk Management / Partner

Tom Tusvik har sin utdannelse fra Southern New Hampshire University i 1988 (Bachelor of Economics/Finance). 27 års markedserfaring fra ulike meglerfirmaer på trading og aksjemegling. I 2010 var han med på å etablere et kombinasjonsfond i SpareBank1 Markets. Han begynte i First Asset Management i 2011 hvor han siden har hatt ansvar for compliance og risk.

Telefon: 992 67 561
E-post: tom.tusvik@firstfondene.no

Portretter Bw 031218 006 Msmalex

Alexander Borge

Head of Compliance

Alexander Borge ble ansatt i FIRST Fondene i april 2018. Han har til sammen 8 års erfaring fra custody og depotmottakervirksomheten i Handelsbanken og Danske Bank, der han hovedsakelig hadde rollen som uavhengig kontrollfunksjon overfor en rekke små og store fondsforvaltere i Norge. Alexander har bachelorgrad i økonomi og forretningsjus fra BI i Oslo.

Telefon: 934 96 460
E-post: alexander.borge@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 015 Msm 2

Tom Lien

Head of Operations / Partner

Tom har over 25 års erfaring fra backoffice/fondsadministrasjon og vært leder for backoffice i Swedbank Asset Management siden november 2008. Tidligere erfaring inkluderer partner og økonomisjef i IndexSpar, økonomisjef i Landkreditt Forvaltning og regnskapsleder for fondene i Postbanken Verdipapirfond.

Telefon: 996 93 102
E-post: tom.lien@firstfondene.no

Jacky

Jacky Lee

Operations

Jacky har lang erfaring innenfor Operations og Global Settlement og har tidligere jobbet i DnB Asset Management 2021 og Nordea Direct 2019. Han har en mastergrad i Industriell Økonomi med fordypning i risiko og spesialisering i investering og finans fra Universitet i Stavanger.

Telefon: 94801806
E-post: jacky.lee@firstfondene.no