Portretter_i_miljo_BW070618_060_MSM-2test2.jpg#asset:1307

FIRST Fondene er en aktiv kapitalforvalter som tilbyr ulike aksje, rente og kombinasjonsfond. I tillegg ønsker vi å være en rådgiver for våre kunder rundt risikostyring og fondsvalg. Ved behov for plassering av større formuer tilbyr vi også diskresjonære forvaltningsavtaler.

FIRST Fondene er en ikke-uavhengig rådgiver. Dette innebærer at vi gir råd om finansielle instrumenter forvaltet av FIRST Fondene og instrumenter tilbudt av samarbeidspartnere. FIRST Fondene kan ved investeringsrådgivning motta betaling fra samarbeidspartnere. Denne betalingen blir i sin helhet videreført til kunden.