Nyheter

I Stock 34770832 LARGE Copy 2

Markedskommentar - 04.08.2022

Markedssyn august

Resesjon eller ikke (discontinued)

Markedsaktørene synes nå å ha konkludert med at vi får en kort og mild resesjon, og har begynt å posisjonere seg for etterfølgende rekyl-fase. Svakere makroøkonomiske nyheter og forventninger om at FED-renten i USA topper ut på lavere nivåer og tidligere enn før antatt har gitt kraftig aksjeoppgang samt klart fallende lange markedsrenter og kredittpremier i juli. Markedsaktørene vurderer det med andre ord slik at "dårlige nyheter er gode nyheter" (svak makro er positivt fordi man antar FED vil støtte opp med rentekutt raskt). Det er etter hvert svært tydelig at global økonomisk vekst nå svekkes samtidig som inflasjonen ikke avtar. Samtidig er globale aksjer (først og fremst amerikanske) og norske aksjer høyere priset enn normalt. Vurdering av risiko versus mulig avkastning tilsier derfor fremdeles at man bør være forsiktig.

Thomas Nielsen

Markedskommentar - 17.07.2022

Om å slå markedet

Jeg tror de fleste forvaltere prøver å slå markedet hvert år. Det er ikke min strategi.

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 06.07.2022

Markedssyn juli

Resesjon eller ikke (continued)

Juni ble en svak måned i aksjemarkedene og ytterligere økt fokus på resesjonsfare var hovedbekymringen. Det er noen flere tegn til at veksten i global økonomi avtar, men trolig må sentralbankene se mer av dette over lengre tid for at deres planer om fortsatte aggressive rentehevinger blir moderert. Ulike segmenter av aksjemarkedene har allerede korrigert mye, og også brede globale aksjeindekser er på et klart lavere nivå enn for 6 måneder siden. Verdensindeksen (MSCI World) er fremdeles priset høyere enn normalt, men dette er et sammensatt bilde hvor amerikanske aksjer er dyrest og Emerging Markets samtidig er lavere priset enn normalt.

Martin Molsater juni 2022

Markedskommentar - 30.06.2022

Ett aksjefond har knust konkurrentene i svakt første halvår

Aksjefondet First Generator troner øverst på listen over vinner- og taperfondene i første halvdel av 2022. Forvalter Martin Mølsæter er klar på hva han har tro på videre.

FIRST All Weather FIRST Fondene

Markedskommentar - 22.06.2022

FIRST AllWeather - FIRST Fondene seminar 21.juni 2022

FIRST AllWeather presentert av fondsforvalter Erik Haugland.

I Stock 34770832 LARGE Copy 2

Markedskommentar - 08.06.2022

Markedssyn juni

Resesjon eller ikke?

Mai startet negativt i aksjemarkedene, men noe mer beroligende kommentarer fra sentralbanken i USA ga stabilitet rundt forventninger til størrelsen på fremtidige rentehevinger. Aksje- og kredittmarkeder reagerte positivt på dette og måneden sluttet i pluss for de fleste markeder. Det store spørsmålet som vil dominere markedene fremover er naturligvis om sentralbanken i USA klarer å kjøle ned økonomien uten at den bråbremser (en såkalt "soft-landing"). Noen måneder tilbake var økte renter alene bekymringen i markedet mens man nå i økende grad er bekymret for en mulig konsekvens av renteøkningene - nemlig resesjon.