Nyheter

FIRST Fondene seminar desember 2022

Markedskommentar - 01.12.2022

FIRST Fondene seminar 7.desember – energikrise og bærekraftinvesteringer

Inflasjon, renteoppgang og energikrise. Kan lønnsomme og bærekraftige investeringer være løsningen?

Seminar med Harald Magnus Andreassen, Stine Lise Hattestad Bratsberg og Ole André Hagen

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 01.12.2022

Markedssyn desember

Markedsaktørene ser forbi resesjon og inflasjonsproblemer

Den positive stemningen i oktober holdt seg også gjennom november. Utviklingen i makroøkonomiske variabler, og da spesielt inflasjonstall, samt signaler fra sentralbanker har gitt støtte til forventningen om et redusert tempo i rentehevingene. Markedsrenter har også kommet noe videre ned i november som følge av dette. Markedene vil alltid være i forkant av fundamental utvikling og har sannsynligvis priset inn noe som ligner en resesjon i USA og Europa.

Basert på markedenes positive utvikling siste to måneder tyder det samtidig på at det forventes kun en moderat økonomisk nedgang samt at inflasjon og sentralbankrenter kommer raskt ned igjen. Dette er et "best case" scenario, og det er knyttet betydelig risiko til et slikt forløp. Særlig amerikanske aksjer er også forholdsvis høyt priset. Samlet sett synes derfor risikoen å dominere avkastningsutsikter fremover. En forholdsvis forsiktig holdning anbefales derfor fremdeles.

FIRST Impact forside

Markedskommentar - 01.12.2022

FIRST Impact videopresentasjon - månedstall og avkastning YTD

Videoppdatering på FIRST Impact. Denne gangen med kommentarer til månedstall og avkastning så langt i år.

FIRST Impact forside

Markedskommentar - 17.11.2022

FIRST Impact - Varmepumper er hot!

Varmepumper er HOT !

Kanskje vurderer du å kjøpe en varmepumpe? FIRST Impact har i hvert fall valgt å kjøpe aksjer i selskaper som lager varmepumper.

FIRST Impact

  • FIRST Impact er et bærekraftfond som skiller seg fra ESG- tilnærmingen de fleste liknende fond og institusjoner har i dag. Vi fokuserer på selskaper som leverer løsninger til mange av de utfordringene verden står overfor i dag; avkarboniseringen av samfunnet, innovative helsetjenester, bruk av ny teknologi som kunstig intelligens og 5G, og nye bærekraftige løsninger for å sikre matvareproduksjon.
  • Det trenger ikke være noen avveining mellom «verdi» og «verdier» - snarere ser vi utrolig mange spennende investeringsmuligheter for løsningsselskapene.
  • Vi mener at selskaper som løser noen av disse utfordringen både har bedre utsikter til god vekst og lønnsomhet og vil ha høyere risiko-justert avkastning.
  • Selv om verden står overfor store utfordringer, spesielt knyttet til global oppvarming, så er vi fremtidsoptimister ved at vi ser at sterk politisk vilje, tilgjengelig og moden teknologi og lønnsomhet i prosjekter faktisk gir en roadmap til en bedre verden – og selskapene våre vil levere meget gode tall og avkastning ved å levere løsninger som muliggjør dette!

Vi har et globalt mandat og ser først og fremst etter ledere innenfor sine segmenter og som har en etablert track-record både for teknologi og forretningsmodell

Les mer om FIRST Impact her

FIRST Veritas november 2022

Markedskommentar - 15.11.2022

FIRST Veritas - Videooppdatering v/Thomas Nielsen

FIRST Veritas

Investeringsfilosofien til FIRST Veritas er å eie de 12-18 selskapene i Norden som til enhver tid har den mest optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko.

Bilde Thomas

Markedskommentar - 12.11.2022

Noen selskaper er bedre enn andre

Det kan være på grunn av høyere vekst, bedre kapitalavkastning, lavere risiko osv. Men på langs sikt å kjøpe noe annet enn det beste, i håp om en turn around der gapet stenges, er ofte ikke en god strategi.

Synes Terry Smith i Fundsmith sier det godt, og jeg er helt enig med han:

"Don’t try to predict which company will win. Look for ones that have already won"

Så er det ikke alltid sånn at aksjekurser og økonomisk utvikling i selskapene følger hverandre nøyaktig fra år til år, men jeg er overbevist om det de følger hverandre ganske tett over tid.

Her en noen eksempler: