Nyheter

Thomas Nielsen FIRST

Markedskommentar - 01.12.2023

14 grunner til at børsnotert eiendom er interessant

FIRST Veritas forside 3

Markedskommentar - 06.11.2023

First Veritas - Fondspresentasjon November 2023

Oppdatert videopresentasjon for FIRST Veritas

Illustrasjonsbilde Copy Copy

Markedskommentar - 06.11.2023

Markedssyn november

Høy vekst men svake markeder

Oktober har vært preget av sterke nøkkeltall fra USA og politiske signaler fra Kina har også vært positive. Europeiske nøkkeltall viser fortsatt tegn på en stagnerende økonomi. Veksten i amerikansk økonomi var nesten 5 % i 3. kvartal, noe som isolert burde være positivt for aksjemarkedet, spesielt når det over lang tid har vært fryktet en resesjon. Imidlertid har lange renter steget betydelig også i oktober, delvis som en funksjon av sterke makroøkonomiske tall. Dette bidro til at amerikanske aksjer falt 2 % i måneden mens globale aksjer samlet (MSCI World) falt 3 % (målt i USD). NOK svekket seg imidlertid betydelig gjennom oktober slik at målt i NOK steg faktisk internasjonale aksjer med 1,6 %. NOK er "uforklarlig" svak, ut fra kortsiktige forklaringsfaktorer som rentedifferanse til utlandet, oljepris og generell risikovilje. NOK fremstår uforklarlig svak også ut fra fundamentale forhold som konkurransekraft, utenriksøkonomi og størrelse på oljefondet.

Selskapsrapportering for 3. kvartal har startet bra i USA mens den har vært mer blandet i Europa og Norge. Felles for alle markeder er imidlertid at svakhet i rapportering blir straffet hardt. Oktober har ikke gitt ny informasjon som tilsier endret markedssyn. Det betyr fortsatt nøytralvekt i norske aksjer og high yield samt undervekt i internasjonale aksjer. Sikre obligasjoner (Investment grade) med en viss rentebinding fremstår attraktivt priset og vi har en overvekt her.

FIRST FONDENE X

Markedskommentar - 25.10.2023

FIRST Fondene ekspanderer

FIRST Fondene ekspanderer og søker analytiker/co-forvalter – aksjer/kreditt og rådgiver.

Pen and paper illustration

Markedskommentar - 04.10.2023

Markedssyn oktober

Fallende inflasjon og stigende renter?

I september har vi opplevd at sentralbanken i Norge var mer "haukete" enn andre sentralbanker samtidig som markedsrentene steg mindre i Norge. Til tross for at Norges Bank varslet enda en renteheving i desember endte måneden med små endringer i norske markedsrenter. Internasjonalt har markedsaktører i økende grad begynt å akseptere at renten vil bli holdt på høye nivåer lenger enn tidligere antatt, noe som ga kraftig økende langerenter ute og spesielt i USA. Økte (nominelle) renter er ikke nødvendigvis negativt for aksjer men realrentene har nå steget dramatisk de siste 2 årene (fra -1 % til over 2 % i dag i USA). Dette er ikke en funksjon av tilsvarende økning i vekstforventninger og det er denne utviklingen som nå tynger internasjonale aksjemarkeder.

Det norske aksjemarkedet utviklet seg imidlertid bedre enn internasjonale markeder i september, bl.a. som følge av stigende oljepris. Inflasjonen avtar overalt og til dels mer enn ventet. Prisingen av norske aksjer er marginalt høyere enn normalt. Internasjonale aksjer er priset klart høyere enn normalt men utelukkende fordi amerikanske aksjer er dyre og dominerende for globale aksjer som helhet. Vi er nøytralvektet i norske aksjer og undervekt internasjonale aksjer. Norsk high yield premie falt i september mens de steg noe internasjonalt. Vi opprettholder allikevel en nøytral vekt. 3 års swap rente i Norge ligger på rundt 4,7 % og med god kredittpremie oppå dette for svært kredittverdige utstedere representerer dette god verdi slik vi vurderer det. Vi har derfor også høyere rentedurasjon enn normalt.

FIRST Podd 6

Markedskommentar - 02.10.2023

FIRST-podden #6: Ole André Hagen og Martin Mølsæter - Den store aksjeillusjonen

Mens aksjemarkedet over tid har gjort det bedre enn risikofri rente, så viser det seg at flertallet av aksjene ikke klarer det samme.