Nyheter

FIRST Nordic Real Estate 2022

Markedskommentar - 19.05.2022

FIRST Nordic Real Estate 3 år

Forvalter Thomas Nielsen gir i denne videopresentasjonen en oppdatering på eiendomsfondet FIRST Nordic Real Estate.

Jonas Heyerdahl FIRST Fondene september 2021

Markedskommentar - 18.05.2022

Fokuserer på kvalitetsselskaper

Kvalitetsselskaper burde gi god risikojustert meravkastning over tid og klare seg bra gjennom vanskelige perioder, ifølge FIRST Fondene-forvalter Jonas Heyerdahl.

I Stock 82753017 LARGE Copy

Markedskommentar - 04.05.2022

Markedssyn mai

Endelig lyttet markedene til FED

Så var ikke aksjemarkedene immune mot alle negative nyheter allikevel. Spesielt USA falt betydelig i april, noe som ikke er unaturlig da det amerikanske markedet har størst forekomst av høyt prisede (IT) selskaper. Denne type aksjer er mest utsatt for endringer i renten, og april har gitt kraftig renteoppgang i USA. Sentralbanken i USA (FED) har vært meget tydelige på at rentene vil bli satt opp kraftig fremover. Det store spørsmålet er om FED klarer å få ned inflasjonen tilstrekkelig gjennom å dempe etterspørselen "akkurat passe" - dvs. unngå en kraftig økonomisk nedtur (resesjon).

Finansavisen TV 2022

Markedskommentar - 26.04.2022

Ser stor oppside etter grønne tap

Forvalter Ole André Hagen var gjest hos Finansavisen TV, hvor han forklarer investeringsfilosofien i FIRST Impact, som investerer i selskaper som leverer løsninger til mange av de utfordringene verden står overfor i dag; avkarboniseringen av samfunnet, innovative helsetjenester, bruk av ny teknologi som kunstig intelligens og 5G.

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 06.04.2022

Markedssyn april

Ingenting biter på aksjemarkedene?

Tilsynelatende er aksjemarkedene immune mot det meste. Krigen i Ukraina ser ikke ut til å ta slutt med det første og uansett er det klart at den vil gi betydelig forstyrrelser i ulike forsyningskjeder i lang tid. Dette vil bidra ytterligere til et voksende inflasjonsproblem. Sammen med tøff retorikk fra sentralbankene har dette gitt kraftig stigende renter i mars. Sentralbankene kan ikke påvirke tilbudssiden og må derfor få ned inflasjonen gjennom å få redusert etterspørselen i økonomien via renteøkninger. Faren for at inflasjonen og renteøkninger gir en (for) kraftig oppbremsing i økonomien allerede i år har økt, men vi vurderer det fremdeles slik at en resesjonslignende situasjon er en historie for 2023 (eller senere).

FIRST Fondene logo 2019

Tema - 01.04.2022

Bekreftelse på gjennomførte fusjoner