Nyheter

Martin Molsater FIRST 2022

Analyse - 25.01.2022

Videopresentasjon FIRST Generator og FIRST Global Focus 20.januar 2022 v/Martin Mølsæter

Fondsforvalter Martin Mølsæter presenterer sine to aksjefond, FIRST Generator og FIRST Global Focus.

Harald Magnus Andreassen FIRST Fondene 2022

Analyse - 25.01.2022

Markedspresentasjon av Harald Magnus Andreassen for FIRST Fondene 20.januar 2022

Her kan du se FIRST Fondene videopresentasjon fra 20.januar 2022 med foredragsholder Harald Magnus Andreassen (Sparebank1 Markets).

Martin First Fondene Kommentar

Markedskommentar - 21.01.2022

Investorbrev FIRST Generator og FIRST Global Focus

Kjære andelshavere,

2021 ble et veldig spesielt år. Mine vurderinger ved starten av 2021 om at råvarepriser, inkludert oljepris, og kontinentaleuropeisk bank burde stige slo til. Særlig bankene nede i Europa steg mye. Men verdiaksjer som gruppe gjorde det ikke spesielt bra. Årsaken til at verdiaksjer ikke gjorde det bedre henger nok sammen med at de har gjort det så ekstremt dårlig i mange år nå, slik at det skal en lengre periode med forbedret lønnsomhet til før investorer begynner å tro på dem igjen.

Jonas Heierdahl FIRST

Markedskommentar - 17.01.2022

Nok et godt år for FIRST Opportunities

FIRST Opportunities leverte med 27,4 % nok et godt år i 2021. Siden forvalter Jonas Heyerdahl tok over fondet for tre år siden har fondet levert en avkastning på 110 % mot Oslo Børs 55 % (28 % årlig snitt avkastning).

Martin Molsaeter Finansavisen

Analyse - 10.01.2022

Se østover og let etter skamplettene

Tiden og lønnsomheten jobber for verdiaksjer i 2022. Kontinentaleuropeisk bank og råvarerelaterte bransjer ser fortsatt spennende ut. Og se mot Kina der aksjemarkedet har vært svakt lenge, skamplettene ble dumpet før nyttår og myndighetene er i ferd med å trykke på gasspedalen.

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 07.01.2022

Markedssyn januar

2022 - et mer utfordrende år?

Markedene tok raskt en holdning om at den nye virus-varianten kun representerer en midlertidig utfordring, noe som ga oppgang i aksjemarkedene gjennom årets siste måned. 2021 ble dermed et år med svært sterk avkastning, og det er en lite dristig spådom at 2022 vil bli mer utfordrende. Høy verdsettelse og en mer moden konjunktursituasjon samt sentralbanker som nå er i ferd med å snu til å bli mindre stimulerende representerer potensiell motvind for aksjemarkedene i 2022. Samtidig vil global økonomisk vekst også i 2022 bli klart høyere enn normalt, noe som vil være understøttende for aksjemarkedene. Det er umulig å forutsi presist når fokuset for alvor skifter i retning av at verdsettelsen er (for) høy og at global økonomi vil kunne falle tilbake. Vår tilnærming er å redusere risikoen gradvis i tråd med stigende aksjemarkeder og mer moden konjunkturoppgang. Mest sannsynlig vil markedene fortsette oppover i begynnelsen av 2022, noe som vil gi grunnlag for å redusere risikoen videre gjennom året.