Nyheter

Calculator ga7d83ee86 1920

Markedskommentar - 03.01.2022

FIRST Veritas – Årsbrev 2021

Kjære medinvestor,

Sammendrag av utvikling sist kalenderår (per 30. Desember 2021) og siden oppstart 27. August 2019.

Illustrasjonsbilder 070618 022 Msm 2

Tema - 22.12.2021

INFORMASJON OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I FIRST ALLWEATHER

Som andelseier i SEF FIRST AllWeather (andelsklasse J: LU1369652042, andelsklasse I: LU1369651820 eller andelsklasse A: LU1369651747) mottar du denne informasjonen om den planlagte fusjonen mellom dette fondet og FIRST AllWeather (andelsklasse J: NO0011073868, andelsklasse I: NO0011073850 og andelsklasse A: NO0011073843), som er et tilsvarende fond etablert og registrert i Norge. Fusjonen ble godkjent i andelseiermøte 10. mars 2021. Fusjonssøknaden ble formelt godkjent av tilsynsmyndighetene i Luxembourg (CSSF) i brev datert 26. november 2021.

Illustrasjonsbilder 070618 022 Msm 2

Tema - 22.12.2021

INFORMASJON OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I FIRST OPPORTUNITIES

Som andelseier i SEF FIRST Opportunities (LU1369651663) mottar du denne informasjonen om den planlagte fusjonen mellom dette fondet og FIRST Opportunities (NO0011073835) som er et tilsvarende fond etablert og registrert i Norge. Fusjonen ble godkjent i andelseiermøte 10. mars 2021. Fusjonssøknaden ble formelt godkjent av tilsynsmyndighetene i Luxembourg (CSSF) i brev datert 26. november 2021.

FIRST Fondene inflasjon

Markedskommentar - 09.12.2021

Hvordan investere ved høy inflasjon?

Jeg aner ikke hva inflasjonen blir fremover, men mange mener det kan bli veldig høy prisvekst. Hvordan investere da?

I Stock 34770832 LARGE Copy 2

Markedskommentar - 06.12.2021

Markedssyn desember

Omicron satte en (midlertidig) stopper for markedet

Store deler av november var preget av optimisme og stigende aksjemarkeder. Oppdagelsen av den muterte korona varianten Omicron ga imidlertid negative utslag i aksjemarkedene helt mot slutten av måneden. Selv om denne varianten kan gi negative effekter for verdensøkonomien, vil dette trolig være av midlertidig karakter. Markedene har samtidig lagt bak seg en svært lang periode med sterk oppgang uten nevneverdige korreksjoner. Dette er uvanlig og slikt sett var denne uroen "ventet". Vekst i inntjening og realøkonomi er for tiden sterk de fleste steder i verden. Det er grunn til å tro at det nye viruset i verste fall vil gi en vekstavmatning i omlag 3-6 måneder før vi senere i 2022 igjen får en sterk vekst i verdensøkonomien. Vi tror med andre ord ikke at dette er starten på en større og mer varig nedgang i økonomiene og aksjemarkedene.

Martin Molsaeter Finansavisen

Markedskommentar - 06.12.2021

Vær forsiktig med lite likvide aksjer i 2022

Reduksjon i pengetrykking vil føre til økte svingninger i aksjemarkedet. Særlig kombinert med høy inflasjon. Det vil redusere likviditeten i markedet og spesielt gå utover aksjer hvor det ikke omsettes store volum hver dag.