Nyheter

FIRST Impact

Markedskommentar - 04.04.2023

Solid avkastning med bærekraftige investeringer

Tabellen under viser avkastning i bærekraftfond siste 12 måneder (pr. 04.04.2023).

Illustrasjonsbilde markedsbevegelser

Markedskommentar - 03.04.2023

Markedssyn april

Finanskrise 2.0…?

Mars bød på en følelse av deja vu ift. finanskrisen 15 år tilbake. Noen mindre banker i USA opplevde kraftig uttak av innskuddsmidler etter at bankene viste seg å være sært dårlig tilpasset et stigende rentenivå. Myndighetene måtte garantere for alle innskudd i disse bankene for å unngå en bredere panikk. Stemningen i aksje- og kredittmarkedene ble fort negativ og markeds-psykologien endret seg raskt til å lete etter neste offer. Credit Suisse i Europa ble raskt identifisert som den neste svake banken og kun en rask redningsaksjon gjennom en helg hvor UBS kjøpte Credit Suisse reddet situasjonen fra å eskalere. Det har vært tilløp til noe ytterligere uro men situasjonen synes nå å være stabilisert, i alle fall inntil videre. Bankene har en klart høyere soliditet og bedre likviditetssituasjon enn tilfelle var før finanskrisen i 2008, og spesielt gjelder dette i Europa.

Situasjonene i mars er uansett en påminnelse om at langvarig lav-rente politikk medfører tilpasninger som kan gi problemer når rentene igjen normaliserer seg. Rentemarkedene reagerte markant på disse hendelsene slik at det i USA nå ventes ett prosentpoengs kutt fra sentralbanken det nærmeste året. Dette impliserer at risikoen ift. det makroøkonomiske forløpet er kraftig økt. Samtidig har makroøkonomiske nyheter gjennom mars vært sterke. Internasjonale aksjemarkeder har hentet seg inn etter uroen og steg måneden sett under ett. Oslo Børs har over en lengre periode utviklet seg svakere enn internasjonale aksjemarkeder. Vi anbefaler derfor å vri oss fra internasjonale aksjer til norske aksjer, men samtidig beholde en forsiktig holdning til aksjer samlet.

FIRST Fondene Peter Hermanrud

Markedskommentar - 24.03.2023

FIRST-Podden : Peter Hermanrud: Guru, skikonge og nå investor

Peter Hermanrud er hele norges aksjeguru etter en lang karriere som strateg i FIRST Securites og Swedbank. Nå er han privatinvestor og deler med oss sine tanker om sin investeringsprosess!

Thomas Nielsen FIRST Fondene 2021

Markedskommentar - 24.03.2023

Bankkrise også! Nå er usikkerheten virkelig stor

Hørt det før? Eller at markedet er vanskelig, det muligens kan bli en ruglete vår og at det faktisk kan komme en korreksjon? Den største klassikeren er likevel kanskje nå er det frykt og grådighet som styrer.

FIRST Fondene Bengt Jonassen Thomas Nielsen

Markedskommentar - 22.03.2023

FIRST Fondene seminar med Bengt Jonassen og Thomas Nielsen 28.mars

Inflasjon, renteoppgang og markedssvingninger. Hvilke sektorer og aksjer ser attraktive ut i dagens marked?

Thomas Nielsen Finansavisen november 2021

Markedskommentar - 21.03.2023

Forvalter skyr bankaksjer som pesten!

Thomas Nielsen på besøk hos Finansavisen TV. Han forklarer hvorfor han ikke investerer i bankaksjer, og snakker om markedsutviklingen og om det verste er over for eiendom.