FIRST Fondene har aktivt forvaltede aksje- og rentefond samt et kombinasjonsfond. Aksjefondene fokuserer hovedsakelig på norske selskaper, men kan også ha noe eksponering utenfor Norge, og da gjerne med tilknytning til «norske» sektorer. Rentefondene har også hovedfokus på norske selskaper men har også eksponering i andre nordiske selskaper for å skape nødvendig spredning av risiko.

Opplysninger om kostnader knyttet til tegning, innløsning og forvaltning samt minstetegning er tilgjengelig på tegningsblankett (kjøp/salg- knappen).

FIRST-Fondene-2018-fond.jpg#asset:2541