FIRST AllWeather

FIRST AllWeather er et kombinasjonsfond som skal være robust i ulike typer markedsklima. Fondet gir tilgang til FIRST Fondene sin samlede kapasitet innenfor analyse og forvaltning. Fondet har et bredt investeringsmandat og vil investere i norske og globale aksjer og rentepapirer.

Forvalter tar aktive investeringsvalg på tvers av og innad de ulike aktivaklassene og har mandat til å investere 0-100 % i aksjer. Normalt vil aksjeandelen variere mellom 30-70 %. Allokeringsbeslutningene er basert på disiplinert metodikk hvor en langsiktig vurdering av konjunktursituasjonen og verdsettelse av aktivaklassene er helt sentrale elementer.

Fond forvaltes av Erik Haugland

Fondet har 3 andelsklasser. Klikk her for priser og betingelser.

FIRST Allweather J

Kursutvikling

Dato for oppstart 01.03.2017
+/-%
Kurs 3 054,00
Kursdato 30.11.2023

Fondsinformasjon

Fondsgruppe Kombinasjonsfond
Valuta NOK
Isin NO0011073868 / LU1369652042
Fondstype Kombinasjonsfond
Fortj. deling Ja
Maks tegn. 0.10%
Maks innl. 0.10%
Årlig forv. honorar 1.00%

Artikler

Dokumenter