FIRST Global Focus

FIRST Global Focus har som mål å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. Fondet har en aktiv forvaltningsstil og investerer i en spisset men diversifisert portefølje av undervurderte globale selskaper. Normalt sett vil porteføljen bestå av 15-25 aksjer. Forvaltningsstrategien øker sannsynligheten for betydelig meravkastning utover referanseindeksen, men øker også muligheten for større svingninger.

FIRST Global Focus

Kursutvikling

Dato for oppstart 08.09.2017
+/-%
Kurs 2 126,85
Kursdato 30.11.2023

Fondsinformasjon

Fondsgruppe Globale fond
Valuta NOK
Isin NO0010802556
Fondstype Aksjefond
Fortj. deling Ja
Maks tegn. 0%
Maks innl. 0%
Årlig forv. honorar 1.25%

Artikler

Dokumenter