FIRST Opportunities

Fondet investerer i små- og mellomstore bedrifter, og er opportunistisk i selskapsutvelgelsen, hvor man forsøker å identifisere "morgendagens vinnere". Selskapene er hovedsakelig norske. Fondet er godt diversifisert både på selskaper og sektorer. Små- og mellomstore selskaper har historisk gitt en bedre avkastning enn store selskaper over lengre tidsperioder, og fondet gir en eksponering mot denne faktoren. De små og mellomstore selskapene har også mindre grad av analysedekning enn de store, og i forvaltningen av FIRST Opportunities benyttes derfor forvalterens egenanalyse av investeringsobjektene i stor grad. Den begrensede analysedekningen kan gi større grad av feilprising og større mulighet for meravkastning i de små- og mellomstore selskapene.

Fond forvaltes av Jonas HeyerdahlFIRST Opportunities

Kursutvikling

Dato for oppstart 01.03.2017
+/-%
Kurs 3 215,50
Kursdato 30.11.2023

Fondsinformasjon

Fondsgruppe Norske fond
Valuta NOK
Isin NO0011073835 / LU1369651663
Fondstype Aksjefond
Fortj. deling Ja
Maks tegn. 0.10%
Maks innl. 0.10%
Årlig forv. honorar 1.65%

Artikler

Dokumenter