FIRST Yield

Gjennom aktiv forvaltning har fondet som mål å gi en årlig absolutt avkastning etter kostnader på 1 - 3 % over pengemarkedsrenten. Fondet vil dessuten forsøke å alltid oppnå positiv absoluttavkastning på årlig basis.

Basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedet tas aktive posisjoner. Fondet vil ta bevisst eksponering mot endringer i rentenivå og helning på rentekurven. Eksponering mot kredittmarkedet søkes gjennom investeringer i papirer hvor man vurderer at betalingen for risiko er god. Fondet vil alltid ha minimum 80% av porteføljen investert i Investment Grade papirer.

Fond forvaltes av Henry Grepstad

Kursutvikling

Dato for oppstart 10.09.2010
+/-%
Kurs 1 088,17
Kursdato 30.11.2023

Fondsinformasjon

Fondsgruppe Rentefond
Valuta NOK
Isin NO0010584113
Fondstype Rentefond
Fortj. deling Nei
Maks tegn. 0%
Maks innl. 0%
Årlig forv. honorar 0.60%

Artikler

Dokumenter